AYM’den Yeni Karar! Bir Yetkiyi Daha İptal Etti!

Anayasa Mahkemesi (AYM) son birkaç gündür kritik kararlar alıyor. Dün rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ardından Cumhurbaşkanının Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini iptal etti.

Bugün Resmi Gazete’de açıklanan karara göre ise ‘kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralma’ yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

CHP DAVA AÇTI

CHP’nin 97 numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davaya ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımladı.

CHP’nin AYM’ye yaptığı başvuruda, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetiminde bulunan müzelerin söz konusu idarelerle ilgili kanuni düzenlemelere tabi olduğunu belirterek müzelerin yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlemeyeceğini ifade etmişti.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

Dokuz ay sonra yürürlüğe girecek kararın gerekçesi şöyle:

“1’nci maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12 numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’ncü maddesine eklenen 3 numaralı fıkrada yer alan “… veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir” ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün Anayasa’nın 153’ncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66’ncı maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir